ข้อมูลนักเรียน สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

เลือกโรงเรียนที่ต้องการ:กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ที่มาข้อมูล : ระบบ DMC ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

"ขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือจากคุณ nicola"


"E-mail : sec.plkutt@gmail.com "